top of page

Onze school

Net als elke andere school zijn de leerplannen GO, de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen basisonderwijs onze leidraad.

We werken op een innovatieve manier deze doelen uit.

Onderzoekend leren en het werken op zelfstandig niveau staan hierbij voorop.

Samen met onze basisschool 'miniMAKZ' in Knokke vormen we één geheel.

Na onze basisschool kunnen de leerlingen in DE MAKZ verder voor het secundair onderwijs

Het Zeeparelteam

We zijn geen grote school en dat vinden we best leuk. Zo kent iedereen iedereen en leren we ook zorgen voor elkaar.

Samen leren, samen leven !

 

In onze school zijn 5 leefgroepen met vaste leerkrachten die het reilen en zeilen in goede banen leiden.

In welke groep je terecht komt heeft vooral met je leeftijd te maken en in iedere leefgroep kunnen de leerlingen groeien en leren op hun eigen niveau.

 

leefgroep 1 = jongste kleuters van juf Angelique (ondersteuning juf Sara)

leefgroep 2 = kleuters midden van juf Jo

leefgroep 3 = oudste kleuters van juf Evelien

leefgroep 4 = 1e & 2e leerjaar van juf Renkse + juf Charlotte

leefgroep 5 = 3e & 4e leerjaar van juf Ann

leefgroep 6 = 5e & 6e leerjaar van juf Roos

 

Ook de omkadering van de mensen die zich inzetten op het secretariaat, bij het poetsen, in de keuken,  met het busvervoer en in de opvang maken dat de school er ook organisatorisch staat.

Levensbeschouwing

Twee lesuren per week wordt er les gegeven door afzonderlijke leerkrachten in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. Een keuze kan gemaakt worden van zodra je in het lager instapt. 

 

Ouders

Voelt u zich vooral hartelijk welkom in onze school! Als ouder kom je gewoon onze school binnen met je kind. Spreek gerust de klasleerkracht aan indien u vragen of ideeën heeft.

 

Maandelijks is er op vrijdag om 15u forum. De kalender hangt uit in school. Schuif aan bij de zeefee en luister naar de verhalen en belevenissen uit de klassen.

De ouderhoek is er voor jullie. Neem gerust plaats in de zetels  en leer elkaar kennen. Van ontmoeten komen soms ideeën om de school te ondersteunen in de grote en kleine activiteiten en initiatieven. De ouderwerkgroep (OWG) is hiervoor de ideale plek. Iedereen die er wat voor voelt, kan zich hierbij aansluiten en je neemt op wat het beste bij je past.

Schooluren

maandag - dinsdag - donderdag:    

08:40 - 11:55

13:15 - 15:45

 

woensdag:

08:40 - 11:55

 

vrijdag:

08:40 - 11:55

13:15  - 15:25

 

Een kwartier voor schooltijd is er speelplaatstijd.

Na schooltijd is er nog begeleide rij zowel naar de Noordstraat als naar de Kursaalstraat.

 

Woon je in Zeebrugge, Heist of Knokke dan kan je ook tegen een kleine vergoeding met de schoolbus van en naar school. Praktische afspraken worden rechtstreeks met de buschauffeur gemaakt.

 

Parkeren op het schooldomein kan via de Noordstraat. De parking aan de Guido Gezellestraat is voorbehouden voor het personeel en crèche.

Opvang

De opvangmoeders openen dagelijks hun deur

van 07:30 tot 08:30

van 16:00  tot 18:00

NIEUW! op woensdagnamiddag van 12:00 tot 16:00. (enkel in de afdeling Knokke)

 

Middagpauze

Op school zijn er warme maaltijden beschikbaar of je kan ook eigen lunch meebrengen.

 

warme maaltijd kleuter

warme maaltijd lager

alleen soep + dessert

 

De maaltijden worden kwalitatief door Scolarest bereid en met steamers opgewarmd ter plaatse. Zo blijven de smaak en voedingswaarden het best bewaard. Maandelijks hangt de menu uit in de gang.

Je kan tot op de dag zelf een warme maaltijd aanvragen.

 

Internaat

 

Onze school werkt ook nauw samen met het internaat in Knokke waar zowel kleuters als lagere school kinderen welkom zijn. Wil je hierover meer info, dan wijzen we je graag de weg.

Bewegen vinden we belangrijk + MOEV

Naast de sportlessen, bewegingshoeken, schoolzwemmen, schoolsportactiviteiten, loopcircuits en nog zoveel meer  … nodigt ook onze ruime speelplaats uit tot actief spel en dit in een groene omgeving die rust uitstraalt.

Samen met MOEV deelt onze school ook aan sportactiviteiten op woensdagnamiddag. 

bottom of page